Verandering︙Vernieuwing︙Verbetering

Uw instelling, organisatie of gemeentelijke afdeling is werkzaam in de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg. Een enorme uitdaging. U wordt immers geconfronteerd met nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, begeleiding en participatie. En hoe geeft u onder ongunstige economische voorwaarden vorm aan zorg voor de de zieke, beperkte of ouder wordende medemens?

Vernieuwend aanbod, een duidelijke positionering of inzicht in de externe omgeving biedt de mogelijkheid om goede zorg of begeleiding te combineren met een bestendige financiële positie. Helaas ontbreekt het u aan tijd en ruimte om bij het vormgeven van bestaand of innovatief aanbod de vereiste pas op de plaats te maken.

Nadira Rambocus analyseert uw interne en externe omgeving en vertaalt de kern van de zaak in een helder advies, een positionering of in vernieuwend aanbod. Als adviseur, projectleider of netwerker laat Nadira Rambocus zien wat er leeft in uw organisatie en wat de mogelijkheden zijn. Terwijl uw medewerkers zich kunnen blijven richten op de dagelijkse voortgang.