Inzicht︙Begrip︙Ruimte

Een gemeenschappelijk vertrekpunt is essentieel. Evenals een duidelijke definitie van ieders rol en verantwoordelijkheid. Maar dat is niet voldoende. Want samenwerken blijft mensenwerk, de wereld verandert en sleutelfiguren verdwijnen en worden opgevolgd .

Soms worden we door de tijd ingehaald en is de gekozen aanpak alweer achterhaald. Of het beoogde resultaat sluit bij nader inzien niet meer aan bij wat we voor ogen hadden. Dan is het zaak om vast te houden aan de bedoeling, maar ruimte te voelen om de koers te wijzigen.

Geen lineair plan van aanpak dus, maar een iteratief proces waarin strategische, tactische en operationele ervaringen en inzichten elkaar bijsturen en corrigeren.