"visie, verdieping en verandering"

advies en projecten voor zorg, begeleiding en participatie

Verandering︙Vernieuwing︙Verbetering

… keuzes alom

Uw instelling, organisatie of gemeentelijke afdeling is werkzaam in de snel verande-rende wereld van de gezondheidszorg. Een enorme uitdaging. U wordt immers geconfronteerd met nieuwe verantwoor-delijkheden op het gebied van zorg, begeleiding en participatie.
Lees verder ⇰

Inzicht︙Structuur︙Beeldvorming

… de onderste steen boven

De basis voor uw visie of positionering is doorgaans al aanwezig in uw organisatie. In losse ideeën, in de opvattingen van uw medewerkers of in de externe beeldvorming. Ook voor innovatie geldt vaak dat de elementen er al zijn, maar verborgen blijven in de waan van de dag of door onbewuste gewoonten.
Lees verder ⇰

Adviseur︙Projectleider︙Netwerker

… verdieping in de versnelling

Nadira Rambocus heeft de afgelopen 30 jaar een brede ervaring opgebouwd. Via de accountancy, de uitgeverswereld en het communicatievak, maakte zij in 2005 de stap naar de wereld van zorg en participatie. Haar uitdaging: in een sterk veranderend maatschappelijk en economisch klimaat een bijdrage leveren aan integere zorg.
Lees verder ⇰